Reklamační řád

OBECNÉ INFORMACE

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, snažíme se vždy nabízet pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru ceny a kvality. Pokud se ale přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím dle následujících bodů, tak, aby mohla být reklamace uznána a v co nejkratší možné době vyřízena.

Vždy se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat

 

 

Záruční podmínky:

 

 • délka záruky na veškeré zboží  je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanovena výrobcem delší (datum prodeje je uvedeno v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu)
 • záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 

 • poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s přepravcem
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN

 

Způsoby vypořádání reklamace v záruce (tj. bez finanční úhrady zákazníka):

 

 • výměna (kus za kus) reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
 • oprava reklamovaného zboží nebo jeho části
 • vrácení finanční částky účtované za reklamované zboží

 

Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce:

 

 • oprava předmětu reklamace za finanční úhradu
 • výměna za nový kus za finanční úhradu

 

Lhůty reklamačního řízení:

 

 • reklamace dle obchodního zákoníku - dle smlouvy

reklamace dle občanského zákoníku - do 30. kalendářních dnů

 

V případě neoprávněné reklamce si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat manipulační poplatek 200 Kč. Zákazník si hradí poštovné, při zasílání reklamovaného zboží prodávájícímu. Zpáteční cestu hradí prodávající.

 

      DOPORUČUJEME

 

 

 

 

zboží v e-shopu: 61 e-shop systém banan.cz